Agile Dönüşüm Yönetim Modeli

Agile Transformation Governance Model

Agile dönüşüm süreci, özellikle bir kurumun BT’sinin önemli bir kısmında ve/veya tümünde yürütülmeye çalışıldığında, farklı açılardan dikkatli ve disiplinli bir şekilde ele alınmalıdır. Aksi durumda çevikleşme yolculuğuna neden ve nerden başlandığı, nereye gidilmeye çalışıldığı, dönüşümde ne durumda olunduğu ve aslında dönüşümde hangi konulara öncelikli olarak odaklanılması gerektiği kolaylıkla görünmez, bilinemez bir hal alabilir. Dönüşümde başarının elde edilebilmesi için, şeffaflığı ve değer odaklı ilerlemeyi önemseyen Agile bakış açısının bu değerlerinin dönüşüm sürecinde de yaşatılması gerekmektedir. Bu doğrultuda, bugüne kadar çalıştığımız BT’nin geneline yayılan onlarca Agile dönüşüm süreci sonucunda Agile dönüşüm çabalarını yönlendirmek ve şeffaflığını sağlayarak yönetilebilirliğini arttırmak için 5 ana odak alanından oluşan Agile Dönüşüm Yönetim Modeli’ni oluşturduk. Gelin kısaca bu 5 odak alanına bakalım:

Dönüşüm Liderliği:

John Kotter’ın değişimin liderliği için atılması gereken 8 adımda bahsettiği üzere dönüşümü sahiplenecek ve ona liderlik edecek bir sponsor takımının kurulması, bu takımın önderliğinde dönüşümün kurum içerisinde yaygınlaştırılması, dönüşüm sürecinde aktif rol alacak yeni kişi ve yapıların oluşturularak dönüşüm sahipliğinin genele yayılması gerekmektedir. Bu öncü, dönüşüme sponsorluk yapan ekip ayrıca dönüşüm sürecini ve ilgili çalışmaları şeffaf bir şekilde görünür kılmaktan, böylelikle de farkındalığın yaratılmasından sorumlu olmalıdır.

Müşteri Odaklılık:

Gerçek çevikliğin yakalanabilmesi ve doğru değerin hızlı üretiminin sağlanabilmesi için müşterinin üretim sürecine dahil edilmesi gerekmektedir. Bu noktada yazılım ekipleri ve iş birimi ayrımı azaltılarak, hep birlikte takım olarak çalışma ve birlikte hareket edebilme yetenekleri geliştirilmelidir. Bu BT içerisinde iş birimi bakış açısının ve pazar anlayışının gelişmesi, iş birimleri içerisinde de çevik çalışma modelinin anlaşılması gerekliliğini doğurmaktadır.

Ölçümleme & Şeffaflık:

Çeviklik değişebilmek, değişerek iyileşebilmek ve daha büyük değerler üretebilmek şeklinde kısaca tanımlanabilir. Bu mekanizmanın çalışabilmesi için temelde yüksek seviye şeffaflığın sağlanması gerekmektedir. Bu anlamda hız, öncelikler, problemler, performans ve kalite hem takım hem de kurum seviyesinde kolay izlenebilir ve anlaşılır olmalıdır. Kendi kendine organize olan, otomatize edilmiş bir şeffaflık yaratılabilmelidir.

KAIZEN Kültürü:

Elde edilen şeffaflık ile birlikte iyileştirme ve ilerlemenin sürdürebilirliği için kurum içerisinde KAIZEN kültürünün tetiklenmesi gerekmektedir. Agile dönüşümle hedeflenen öğrenen ve gelişen bir organizasyon yaratmaktır. Bu kültürün desteklenmesi için kendi kendine organize olan uzmanlık topluluklarının ihtiyaca göre yaratılır ve çalışır hale gelmesi sağlanabilmelidir. Amaç, kendi kendini düzenleyen, düzelten ve iyileştiren bir organizasyon kurgusunun yaratılmasıdır.

Kalite:

Agile dönüşüm kültürel bir değişim sürecidir. Bu dönüşümün hem yönetimsel hem de teknik açıdan yansımaları olacaktır. Gerçek anlamda çevikliğin sağlanabilmesi için kurumdaki teknik mühendislik yetkinliklerinin geliştirilmesi önemlidir. Bu yüzden bir yandan yönetimsel kültür ve süreçler üzerinde çalışmalar yaparken diğer yandan da Çevik mühendislik pratiklerinin kurum içinde benimsenip yaygınlaştırılması sağlanmalıdır.

Agile dönüşüm yolculuğunuzu 19 alt başlıktan oluşan yukarıda kısaca bahsettiğimiz 5 ana alanda ele alarak görünür kılabilir ve tüm partileri bu yolculuğa dahil ederek başarıya ulaşabilirsiniz. Sorularınız ve merak ettiğiniz detaylar için lütfen bizimle iletişime geçin. Dönüşüm yolculuğunuzda şimdiden başarılar dileriz!

Mehmet Yitmen

Mehmet Yitmen

Yorumlar

Henüz bir yorum yapılmamış