AGILE_STUDIO_LOGO

Kurumsal Agile Dönüşümü

Çeviklik (Agility) bir son nokta değil bir serüvendir ve bu serüvenin organizasyonun kendisi tarafından sürdürülmesi gerekmektedir. Çoğu zaman Çeviklik Dönüşümüne, bir proje gibi, teslimat sonrasında uyulacak bir kurallar bütünü(süreç) olarak yaklaşılmaktadır. Ancak bir organizasyonun hızla değişebilir (Adaptive) olması, tüm işleyişinin de değişimi kucaklama üzerine kurulu olmasını gerektirmektedir. Bu da bürokratik organizasyonlarda uzun vadede kültür değişimi anlamına gelmektedir.

Organizasyonun değişime ve pazar ihtiyaçlarına hızla tepki verebilmesi ve adapte olabilmesi :

 • Agile prensip ve pratikleri kullanılması,
 • Sürekli gözlem yapılabilecek şeffaf ortamın yaratılması,
 • Sadece tepeden aşağı değil, aşağıdan yukarı aklın oluşturulması,
 • Re-aktif  değil pro-aktif çalışanlar,
 • Kalite kültürünün oluşturulması

ile mümkün olabilmektedir.

 

Agile Studio™ : Dönüşümde Dünyada Öncü Yaklaşım

ACM, Akbank, Turkcell, Avea, Vodafone, Yemeksepeti, Çiçeksepeti, Bank Saudi al Fransi, Türkiye Finans gibi birçok kurumsal firmada yapmış olduğu kurumsal dönüşüm projelerinde kazandığı tecrübe ile benzersiz bir dönüşüm programı oluşturmuştur. Bu program, bugüne kadar birçok yurt içi ve yurt dışı konferansta sunulmuş, oldukça ilgi görmüş ve bir çok danışmanlık firmasına da ilham kaynağı olmuştur.

Organizasyonun Scrum Master’ı : Agile Studio

Her takımın;

 • Engellerin ortadan kaldırılması
 • Agility’nin doğru anlaşılması
 • Takımın kendi kendini yönetmesinin sağlanması
 • Şeffaflığın yaratılması
 • Değişim odaklı deneyimsel yaklaşımın benimsenmesi

için bir Agile Koç’a (Scrum özelinde Scrum Master’a) ihtiyacı vardır. Benzer şekilde bir organizasyonun Agile Dönüşümü sırasında takım seviyesinde ihtiyaç duyulan bu desteğe, organizasyon seviyesinde de gerek duyulmaktadır. Agile Studio, yönetimden oluşan Agility Takımı ile organizasyonun Scrum Master’lığı görevini üstlenmektedir.

Agile Koçu, Scrum Master, Product Owner Gelişim Programları

ACM, şirket içi Agile Koçu eğitim programlarını hazırlayan ve uygulayan, bulunduğu bölgedeki ilk firmadır. Bu programlar sayesinde organizasyonlar kendi Agile koçlarını yetiştirmekte ve kendi iç danışmanlık organizasyonlarının temellerini de atabilmektedirler.

ACM Agile Dönüşümü Yaklaşımı

AGILE_STUDIO_LEVELS_PYRAMIDE

Kurumsal dönüşüm çeşitli seviyelerde algılanması ve yönetilmesi gereken bir süreçtir. Organizasyonların büyük çoğunluğu Agile dönüşümleri sırasında Agile süreci uygulamanın ötesine geçmekte zorlanmaktadır. ACM’in benzersiz Agile Dönüşümü yaklaşımı, kalıcı bir organizasyonel dönüşümün temellerini fiziksel, alt yapısal, davranış ve kültür seviyeleri olmak üzere 4 seviyede ele almakta ve bu seviyelerde sürdürülebilir dönüşüm için bütünleşik bir yaklaşım sunmaktadır.

 

Scrum.org Agility Path Software

Scrum.org Agility Path Software

Agile Transformation

ACM Kurumsal Agile Dönüşümü Hizmetleri;

 • Pilot Proje Kick-off’larının yapılması
 • Initial Monitoring çalışması ve raporu
 • Eğitimlerin verilmesi
 • Takım eğitimleri
 • Organizasyonel bilinçlendirme seansları
 • CXO seviyesi eğitimler
 • İç müşteri eğitimleri
 • Takım künyelerinin oluşturulması
 • Kritik başarı faktörleri ve başarı kriterlerinin belirlenmesi
 • Agile Studio kurulumu ve çalıştırılması
 • Agility Team kurulması
 • Scrum.org tarafından yetkilendirilmiş Engagement Manager’lar tarafından Evidence Based Management uygulanması (Agility Path çerçevesi ile sürdürülen bu uygulamada Scrum.org’dan sertifikalı bir Engagement Manager, programı Evidence Based Management yazılımı kullanılarak sürdürmektedir)
 • Agile ekiplerin büyük ölçekte yönetilmesi.
 • Agile talep yönetimi
 • Agile kurumsal kapasite yönetimi (Agile Masterplan)
 • Portföy ve Program seviyesinde Agile uygulanması
 • BDDK, COBIT, BTK süreç uyumunun sağlanması
 • Agile İK politikalarının hayata geçirilmesinden oluşmaktadır.