SCRUM

Çevik yazılım yöntemleri kendi içerisinde özü aynı, fakat süreçlerinde farklılaşan çeşitli alt kollara ayrılmaktadır. Bu kollardan popüler bir tanesi de Scrum yöntemidir. Scrum, kelime olarak rugby oyununda oluşturulan küçük ekiplere verilen isimdir. Bu yöntem 90’li yıllarda oluşturulmuş, günümüze sürekli bir gelişme halinde gelmiştir.

Scrum, ilk bakışta çok basit kuralları olan bir yönetimsel modeldir. Gereksinimleri açıkça belirli olmayan, değişime açık, karmaşık yazılım projelerinin yönetimi için uygulanmaktadır. Scrum, detaylı bir şekilde projede izlenmesi gereken adımları belirtmemekte, onun yerine basit ama önemli birkaç olmazsa olmaz kuralıyla esnek bir yönetim sunmaktadır.

Scrum’ın sunmakta olduğu en önemli çıktı sürecin şeffaf bir şekle getirilerek süreç içerisinde aksayan noktaların açığa vurulmasıdır. Scrum böylelikle proje ekibini ortaya çıkan aksaklıkları çözümleyerek sürekli iyileştirme yapması yönünde motive eder.

SCRUM_DIAGRAM_2 (1)


Business Agility Workshop (for non-IT)