sitegorsel_0004_Vector-Smart-Object

Agility Check-up

Bir organizasyonun tamamında, bir bölümünün genelinde veya bir bölümünün spesifik bir projesinde Agile (çevik) yaklaşımlar uygulanmış olabilir. Bu uygulama dışarıdan bir eğitim ve koçluk hizmeti alınması yolu ile yapılabileceği gibi organizasyonun kendisi deneme yanılma yöntemiyle de tecrübe etmiş olabilir. Süreç her ne yöntemle ilerletilmiş olursa olsun organizasyonun eski iş yapış şekli ve alışkanlıkları bırakıp Agile (çevik) proje ve risk yönetimi, kalite odaklılık, hızla aksiyona geçme, kendini yöneten takımlar oluşturabilme, sürekli iyleştirme kültürü, pro-aktif çalışma gibi yeni alışkanlıklar kazanması zorlu bir yolculuktur ve sürecin uzun olması nedeniyle çoğu zaman değişime başlayan organizasyonların konfor alanından çıkmakta zorlandıkları gözlemlenmektedir. Dönüşümün başarısını da büyük ölçüde etkileyen bu durumun belirli aralıklarla denetlenmesi ve doğru yönde gidildiğinden emin olunması gerekmektedir. ACM, organizasyonların aldıkları eğitim, koçluk, danışmanlık hizmetlerinden en yüksek faydayı sağladıklarının garanti edilebilmesine ve dönüşüm sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesinin sağlanmasına Agility Check-up hizmeti ile destek olmaktadır. Firmaların rutin olarak aldıkları denetim hizmetlerine benzer şekilde, uygulanan çevik dönüşümün denetiminin organizasyonun kendisinden bağımsız şekilde;

  • Üçüncü bir göz tarafından,
  • Uluslararası Sertifikalara sahip yetkili yerli ve yabancı denetçiler tarafından,
  • Objektif metrikler ve gözlemlerle

etkin şekilde yapılması, değişiminin durumunun gözlemlenmesi ve bu gözleme ve ölçüme dayalı olarak önerilerin yapılmasını kapsamaktadır.

The lowest prices for Baclofen from online pharmacies and prescription discount cards! Before you buy Baclofen, compare the best prices on Baclofen from buy baclofen! Baclofen (Lioresal) Generic Name: Baclofen (BAK loe fen) Brand Names: Lioresal, Lioresal Intrathecal, Gablofen Where to buy Baclofen online. Antabuse without prescription. detaybilgi

Screen shot 2014-10-22 at 6.59.44 AM             Screen shot 2014-10-22 at 7.00.57 AM (1)

 

AGILITY_CHECK_UP_RADAR

Bu denetim Agile Manifesto ilke ve prensiplerinin çizdiği çerçeve dahilinde kalarak genel bir bakış açısıyla ve uygulanan çevik yönetimsel altyapının özelinde spesifik olarak yapılmaktadır. Birey, Takım ve Yönetim seviyesinde yapılan denetimler sonucu ortya çıkarılan bulgular bir rapor halinde sunulmaktadır. Her check-up kayıt altına alınmakta ve orta/uzun vadede seyir gözlemlenmekte ve gerekli görülen aksiyonlar paylaşılmaktadır.