AGILE

Yazılım projeleri yaşam döngüleri boyunca kaynakların doğru kullanılmaması, yanlış önceliklendirmeler ve müşteri taleplerinin doğru anlaşılamaması nedeni ile başarısızlık tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadır. The Standish how to give an informative speech Group’un 2009 yılı Chaos Report’una göre yazılım projeleri dünya genelinde %68 oranında başarısızlıkla sonuçlanmaktadır. Bu durum, Avrupa ve Amerika’daki büyük şirketleri, üretkenliği daha yüksek projeler üretmek üzere çeşitli yöntemleri denemeye yöneltmiş ve çoğu şirket yönetimde ve uygulamada en başarılı buldukları Agile (çevik) yazılım geliştirme yaklaşımlarını benimsemişlerdir.

Agile yaklaşımlar uygulandığında artan;

  • proje üretkenliği,
  • projenin değişikliklere hızlı adapte olabilme yeteneği,
  • proje kalitesi ve
  • projenin pazara çıkış hızı

doğrultusunda projelerin başarı oranları %80’lere çıkartılabilmiş ve elde edilen önemli rekabet avantajı ile birlikte proje karlılıkları artırılmıştır.


Agile (çevik), dünya üzerinde kabul edilen yöntemler arasında dissertation writing review en hızlı ve güvenli proje geliştirme yaklaşımıdır. Şu anda dünyada irili ufaklı birçok şirket tarafından yoğun bir şekilde kullanılmaktadırlar.

Agile Nedir? (Video)

ACM Agile, Scrum Eğitimleri Takvimini İnceleyein

 


Business Agility Workshop (for non-IT)