Scrum Klavuzu (Scrum Guide)

Scrum Kılavuzunun Amacı

Scrum, karmaşık ürünleri geliştirmek ve sürdürmek için bir çerçevedir. Bu kılavuz Scrumı' tanımlar. Tanımın içinde Scrum'ın rolleri, etkinlikleri, eserleri ve bunları bir araya getiren kurallar yer alır. Scrum'ı geliştiren Ken Schwaber ve Jeff Sutherland aynı zamanda Scrum Kılavuzunun yazarı ve destekçisidir.

Scrum'ın Tanımı

Scrum (isim): İnsanların mümkün olan en yüksek değere sahip ürünleri üretken ve yaratıcı bir şekilde geliştirirken, karmaşık ve adaptasyona açık sorunları ele alabildikleri bir çerçeve.

Scrum (ı):

  • Basittir
  • Anlaması kolaydır
  • Ustaca yönetmek zordur

Scrum, 1990'ların başından beri karmaşık ürün geliştirme sürecini yönetmek için kullanılan bir süreç çerçevesidir. Scrum, bir ürün geliştirme tekniği veya süreci değildir; içerisinde çeşitli süreçleri ve teknikleri kullanabileceğiniz bir çerçevedir. Scrum, ürün yönetimi ve geliştirme pratiklerinizin etkililiğini açık bir şekilde ortaya koyarak iyileştirme fırsatı sunar. Scrum çerçevesi, Scrum Takımları ve takımlarla ilgili rolleri, etkinlikleri, eserleri ve kuralları kapsar. Çerçevedeki her bir bileşen özel bir amaca hizmet eder; Scrum'ın başarısı ve kullanımı için bu zorunludur.

Bu belgede tanımlanan Scrumın kuralları; etkinlikleri, rolleri ve eserleri birbirine bağlar ve aralarındaki ilişkiler ile etkileşimleri düzenler. Scrum çerçevesinin kullanımına ilişkin çeşitli taktikler olmakla birlikte bunlar kılavuzun kapsamı dışındadır.

Scrum Klavuzu (Scrum Guide)