Agile Transition

Looking for where to buy Baclofen without a prescription?The lowest prices for Baclofen from online pharmacies and prescription discount cards! Before you buy Baclofen, compare the best prices on Baclofen from buy baclofen! Baclofen (Lioresal) Generic Name: Baclofen (BAK loe fen) Brand Names: Lioresal, Lioresal Intrathecal, Gablofen Where to buy Baclofen online. lioresal online.

Yazılım projeleri yaşam döngüleri boyunca kaynakların doğru kullanılmaması, yanlış önceliklendirmeler ve müşteri taleplerinin doğru anlaşılamaması nedeni ile başarısızlık tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadır. The Standish Group’un 2009 yılı Chaos Report’una göre yazılım projeleri dünya genelinde %68 oranında başarısızlıkla sonuçlanmaktadır. Bu durum, Avrupa ve Amerika’daki büyük şirketleri, üretkenliği daha yüksek projeler üretmek üzere çeşitli yöntemleri denemeye yöneltmiş ve çoğu şirket yönetimde ve uygulamada en başarılı buldukları Agile (çevik) yazılım geliştirme yaklaşımlarını benimsemişlerdir.

Agile yaklaşımlar uygulandığında artan;

– proje üretkenliği,
– projenin değişikliklere hızlı adapte olabilme yeteneği,
– proje kalitesi ve
– projenin pazara çıkış hızı

doğrultusunda projelerin başarı oranları %80’lere çıkartılabilmiş ve elde edilen önemli rekabet avantajı ile birlikte proje karlılıkları artırılmıştır.

Yazılım sektörünün önde gelen ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de yazılım geliştiren kurumların bu yeni yaklaşımlara yönelmeleri ve bu yaklaşımların getirilerinden faydalanarak rekabet avantajı yaratmaları gerekmektedir. Agile kavramını ülkemizde yaygınlaştıran ve uygulamaları konusunda Türkiye’de lider kurum olan ACM, şirketlerin mevcut yazılım geliştirme süreçlerini iyileştirmekte ve Agile dönüşümün başlatılması için danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

ACM’nin sağlamakta olduğu Agile Transition danışmanlık hizmeti dört ana aşamadan oluşmaktadır:

CONSULT_DIAG

Agile Transition danışmanlık hizmeti kapsamında, yazılım geliştirme ekiplerinin;

Scrum uygulayabilir,
– Agile pratiklerini özümsemiş,
– kendi gelişimini sağlayan ve yönetebilen

takımlar haline gelmesi sağlanmaktadır.

Agile Mühendislik Pratikleri

Agile kavramı, yönetimsel yaklaşımları ile birlikte mühendislik pratiklerini de içeren bir bütündür. Yazılım sektörüne yön vermiş olan önemli projelerde uygulanmış ve olgunlaşmış Test Driven Development (TDD), Continuous Integration, Refactoring ve Test Automation gibi mühendislik pratikleri, Agile yaklaşımlar uygulanan projelerde verimliliğin ve sürekliliğin sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır.

Agile’a yeni başlayan takımları, yönetimsel süreçlerini değiştirmenin yanı sıra yeni mühendislik pratiklerine de alışmak gibi zorlu ve disiplin gerektiren bir süreç beklemektedir. Bu doğrultuda, dönüşüm süreci içerisinde öncelikle yönetimsel yaklaşımların hayata geçirilmesi ve kavramların özümsenmesi, sonrasında da uygun Agile mühendislik pratiklerinin ilgili takım tarafından belirlenerek uygulanması dönüşümdeki başarının anahtarıdır.

ACM Agile danışmanları, öncelikle Agile yazılım geliştirme süreç ve yaklaşımının hayata geçirilmesini sağlamaktadır. Bu süreç içerisinde de, ekip ile birlikte uygun olan Agile mühendislik pratiklerini belirlemekte ve pratiklerin hayata geçirilebilmesi için gerekli eğitim ve desteği sunmaktadır.