Küçük Takımlardan Büyük Organizasyonlara

Şirketinizde ufak bir proje takımı düşünün. Scrum uygulayarak belirlenen bütçeyi aşmadan, zamanında, beklenen özelliklerde ve yüksel kalitede ürünler çıkartan. Öyle ki çıkan bu projelerle birlikte pazarda rekabet avantajını yakalamışsınız. Peki bu yapıyı şirketinizin tüm projelerinde uygulamaya ne dersiniz?

“İyi de, nasıl olacak? Çok karmaşık!” diyor olabilirsiniz. Ufak proje takımlarında daha az karmaşık yapı vardır. Muhatap olunan tek bir ürün sahibi, diğer projelerden bağımsız bir yapı, amacı ve önceliklendirmesi doğru şekilde yapılan tek bir Product Backlog ve sayıları 3-9 arasında değişen bir Development Team. Oysa, büyük bir organizasyonu düşündüğümüzde, birçok ürün sahibi ve buna bağlı olarak bazılarının birbirinden bağımsız olduğu, bazılarının ise birbiriyle ortak yürümesi gerektiği birçok proje bulunuyor. Bir de global bir firma olduğunuzu düşünürseniz, işin içine coğrafi etkenler de giriyor. Kısacası daha fazla risk ve daha karmaşık bir yapı karşımıza çıkıyor.

Tüm bu karmaşaya rağmen aslında Scrum’ı şirket geneline yaymak, kurumsal bir düşünce yapısı değişikliğini baz alan bir yaklaşımla oldukça kolaylaşır. Scrum takımlarıyla çalışan kurumlar, doğru kaynakları doğru şekilde kullanarak çalışmalarını kurum geneline yayabilirler. Önemli olan bütün kurumu tek bir Scrum takımı gibi düşünebilmek ve Agile prensiplerini uygulayabilmektir.

agile prensipler

Agile Manifestosunun arkasındaki bu prensipler benimsenerek Scrum ölçeklendirilebilir (Scaling Scrum) ve Scrum’la büyük ölçekli ürün ve yazılım geliştirme projeleri gerçekleştirilebilir. Scaling Scrum sürecinde önemli olan dengeyi kurabilmektir.

scaling scrum

Tüm bu sürecin iyi yönetilmesi için ölçeklendirme ihtiyaçlarının doğru belirleniyor olması ve bu doğrultuda altyapı, arayüz, teknikler, araçlar ve uygulamaların bir arada kullanabilmesi için en uygun yapının öğrenilmesi, büyük önem taşıyor. Bir organizasyonun temel unsurlarını düşündüğümüzde;

  • İnsanlar (Projelerin başarısı bireylere ve birlikte çalışma şekillerine bağlıdır.),
  • Pratikler/ uygulamalar (Hedefe ulaşmak için insanların nasıl çalışacağını önemlidir.),
  • Süreç (Tıpkı bir yapışkan gibi herşeyi birbirine bağlar.),
  • Araçlar ( İnsanların işlerini yapabilmesi için kullandıkları teknoloji ve gereçler süreç açısından önemlidir.) ve
  • Prensipler (kararların doğru bir şekilde uygulanabilmesi için tutarlı ve uygun değerlerin olması önemlidir.)

Peki neden kurumsal dönüşüm önem taşıyor?

Çünkü güç dengeleri değişiyor. Kurumlarda yönetimselcilik yerini kendi kendini yöneten (self-organizational) bir yapıya bırakıyor. Yeni güçle birlikte bilgiyi paylaşmak, şeffaf olmak ve bir takım gibi kitlesel olarak hareket etmek önem kazanıyor. İnsanlar tüketimin ötesinde var olanı farklı şekillerde yeniden yaratmaya, üretmeye ve paylaşmaya odaklanıyor. Bu değişim sürecine hızlıca adapte olmamız, hayatta kalmak için büyük bir ihtiyaç olacak gibi görünüyor.

Agile’ın temelinde varolan prensipleri tekrar hatırlarsak, bu durumda sadece Agile’ı ufak projelerde uygulamak yeterli olmayacaktır. Tüm organizasyona yayılması ve prensiplerinin benimsenmesi, bu yeni güce adapte olmayı oldukça kolaylaştırır.

Bu değişime ayak uydurmak için başta IT şirketleri olmak üzere birçok firma, Agile dönüşümünü yakından takip ediyor ve proje süreçlerini daha verimli hale getirmek için girişimlerde bulunuyor. Forrester Research ‘ün 2013’ün 3. çeyreğinde yapmış olduğu Global Agile Software Application Development Online Survey’e göre; IT sektöründeki son kullanıcının %58’i ,teknoloji sektörünün de %34’ü, organizasyonlarında Agile dönüşümünü başlatmış veya başlatmayı planlıyor. Buna ek olarak, listenin alt sırasında gördüğünüz gibi farklı sektörlerde de kullanılmaya başlanmış olması ayrıca dikkat çekici bir nokta.

Screen Shot 2014-12-24 at 17.39.46

Kısacası dünya değişiyor, insanlar değişiyor. Artık teknolojinin her sektörde varolduğu ve tüketimin bu kadar hızlı arttığı bir dönemde, bu değişimi yakalamamiz önemli. Değişim çoğunlukla zor olur. Alışkanlıklarımızdan vazgeçmek, bakış açımızı değiştirmek ve yeni bir bir durumu kabul etmek. Tüm bunlar hem bireysel anlamda hem de organizasyonel anlamda süreç gerektiren durumlardır.

Başta da belirttiğim gibi bazı endişeler taşıyor olabilirsiniz fakat Scaling Scrum, büyük resmi gösterebilmek için organizasyon yapısının sadece belli bir bölümünü değil tümüyle incelenmesine yardımcı olur. Şirket içersinde ne kadar fazla proje olursa olsun – birbirinden bağımsız yada değil- doğru yöntemler ile tek bir proje de şahit olduğunuz başarıyı şirket genelinde sürdülebilir hale getirebilirsiniz.

Çiğdem Özdikmen
ACM- Assistant Agile Coach

Ahmet Akdağ

Ahmet Akdağ

Yorumlar

Henüz bir yorum yapılmamış