Joe Rainsberger


J.B. Rainsberger, Agile ve TDD hakkında önemli katkılarda bulunmuş, bu katkılarından ötürü 2005 yılında dünyanın en büyük ve en saygın Agile otoritesi olan Agile Alliance tarafından “Gordon Pask Award” a layık görülmüş dünyaca ünlü bir yazılım uzmanıdır. Tüm dünyada büyük bir ilgi gören “JUnit Recipes : Practical Methods for Programmer Testing” kitabının yazarı olan J. B. Rainsberger, halen IBM developerWorks ve IEEE gibi önemli mecralarda yazılarını yayınlamaktadır.

J.B. Rainsberger, Agile ve TDD alanındaki bilgi birikimini dünyanın birçok ülkesindeki seminerlere uzman konuşmacı olarak katılarak, eğitim ve danışmanlık hizmetleri vererek dünyanın önde gelen şirketleriyle paylaşmaktadır.