turk.internet.com – Agile Yazılım Metodu Bilinmiyor!

Mehmet Yitmen / ACM Yazılım İş Geliştirme Yöneticisi 24 Nisan 2008

Mehmet Yitmen : “Yazılım dış kaynak kullanımı ile şirketler ana iş alanlarının dışında yeni projeleri gerçekleştirebilmek için kaynak bulmada sıkıntı yaşayabiliyorlar. Burada biz devreye giriyoruz. Şirketler, bizden projeleri ölçeklendirerek gerçekleştirilmelerinde bizim yardımımıza başvuruyorlar.”Türkiye’de, çevik(agile) yazılım metodolojilerinin geliştirilmesi alanında faaliyet gösteren ve üç Bilkent Üniversitesi mezunu arkadaş tarafından kurulan ACM Yazılım Çözümleri, dış kaynak kullanımı ve danışmanlık hizmetleri sunuyor.ACM Yazılım Çözümleri kurucu ortaklarından Mehmet Yitmen, turk.internet.com’a, 1.5 yıl önce kurulan ve bugün 14 kişinin çalıştığı şirketin kuruluş hikayesini ve çalışmalarını şu şekilde anlattı;Birbirinden farklı üç alanda, bilgisayar, elektronik ve endüstri mühendisliği, öğrenim görmüş ve farklı alanlarda çalışmış üç arkadaş ne yapabiliriz diye düşünürken aklımıza yazılım konusunda ihtiyaçlara cevap verecek bir proje gerçekleştirme fikri geldi.

Hantal yapılar yerine yaratıcı, yenilikçi ve kolay uygulanabilir basit ve etkili çözümler üretmek amacıyla yola koyulduk. Bu konuda dünyayı birebir takip ediyoruz. Sunduğumuz iki ana hizmetimiz var;

1.Yazılım dış kaynak kullanımı
2.Yazılım süreç danışmanlığı

Bunu, ya müşterilerimizin talebine göre kendi bünyemizde gerçekleştirdiğimiz yazılım üretimiyle, ya da müşterilerimize sunduğumuz yazılımcı desteğiyle sağlıyoruz.

Yazılım dış kaynak kullanımı ile şirketler ana iş alanlarının dışında yeni projeleri gerçekleştirebilmek için kaynak bulmada sıkıntı yaşayabiliyorlar. Burada biz devreye giriyoruz. Şirketler, bizden projeleri ölçeklendirerek gerçekleştirilmelerinde bizim yardımımıza başvuruyorlar. Bazen de biz şirketlere yazılımcı vererek onlara bu alanda takviye sağlıyoruz.

Agile(çevik yazılım) konusuna gelirsek; geneline bakıldığında, Türkiye’de yazılımların bir çoğu kullanılmadan çöpe atılıyor. Teknolojinin geriden takip edilmesi burada önemli bir paya sahip. Üretilen programlar, iş yapıları iyi analiz edilmeden oluşturulduğu için gereksinmeleri karşılayamayabiliyor. Bazen de maliyet hesaplamaları doğru yapılmadığından kaynak yetersizliği dolayısıyla yazılımlar harcanılan emek göz ardı edilerek çöpe atılabiliyor. Bu verimsizliği çözecek şey agile yaklaşımıdır. Yani, projelerin nasıl yönetileceklerinin öne çıkarılmasıdır. Hızlı ve esnek yazılım geliştirmeye öncelik verip, hata oranlarının en aza indirgenmesi sağlanabilir. Tüm dünyada bir çok yazılım şirketi son 10 yıldır agile metotlarını birebir uyguluyor.

Türkiye, bu konuda bir hayli gecikti. Biz de şirket olarak bu metodolojiyi birebir kullanarak ülkemizin yazılım verimliliğini artırmak istiyoruz. Türkiye’de, bir çok yazılımcı agile metodolojisini bilmiyor. Türkiye’deki mevcut yazılım yöntemleriyle dünyanın diğer yazılım üreten ülkeleriyle rekabet gerçekleştirmek pek mümkün değil. Bu alanda başı çeken ülkelerin, ana yazılım süreçlerinde agile kullanmaları dikkati çekiyor.

Popülaritesi 2000’li yıllarda ortaya çıkan bu metodolojiyi, kurduğumuz Çevik Yazılım Geliştirme Derneği aracılığı ile yazılımcılara duyurmak istiyoruz. Finansmanını kendi imkanlarımızla sağlamaya çalıştığımız bu oluşumda her hangi bir kar amacımız yok. Şu an için yaklaşık 10-15 şirket üyemiz var. Tanıtım kampanyaları gerçekleştirme fırsatımız olmadı. Biz, bir kıvılcım başlattık. Bunu devam ettirmek, Türkiye’yi yazılım alanında bir yerlere getirmek istiyoruz. www.agileturkey.org adresinden, çalışma ve faaliyetlerimiz hakkında bilgi sahibi olunabilir.

Agile ile ilgili olarak 26-27 Mayıs’ta, şirket olarak bir eğitim gerçekleştiriyoruz. Bu çerçevede, 30 yılı aşkın bir süredir yazılım konusunda çalışan ve bu alanda bir guru sayılan Jim Coplien bu eğitime bizzat katılarak bir sunum gerçekleştirecek. Agile fikrini ortaya atan biri olarak onun ağzından bu metotları dinliyor olmanın farklı bir etki yapacağını düşünüyoruz.

Turk.internet.com; Yazılım alanında özellikle Hindistan’ın adı öne çıkıyor. Bu konuda neler söyleyeceksiniz?

Mehmet Yitmen; Gördüğümüz kadarıyla Hindistan yazılım kalitesini kanıtlamış bir ülke. Intel, Microsoft gibi dev şirketler Hindistan’da yatırımlar gerçekleştiriyorlar. Bu, başarının bir göstergesi. Diğer yandan, Türkiye’ye baktığımızda da yazılımcı kaynağının bulunduğunu görüyoruz. Ancak, Hindistan’da, yazılım sektörü devlet desteğiyle ayağa kaldırıldı, yatırım yapıldı.

Türkiye de, 10 yıl sonra bir Hindistan olabilir. Biz hatta coğrafi olarak Hindistan’dan daha avantajlı bir konumdayız. Ancak, devletin teşviki gerekiyor. Türkiye’deki mevcut görüntü daha çok küçük yazılım evlerini yıkıp, büyüklerin önünü açmayı hedefliyor gibi bir politik yaklaşım sergiliyor. Oysa, sıfırdan başlayıp bir yerlere gelmeye çalışan yazılımcıların korunup desteklenmesi önem arz ediyor.

Turk.internet.com; Çok sıklıkla konuşulan tersine beyin göçü bir fantezi mi?

Mehmet Yitmen; Tersine beyin göçü konusunda önemli adımların atılması gerekiyor. Yoksa, bu göç sürecektir. Bu konuda ciddi bir çalışmanın yapıldığı görülmüyor. Türkiye’deki en temel sorun, yetiştirilen yazılımcılara iş ve istihdam imkanının sağlanamamasıdır. Oldukça iyi şartlarla iş teklifi alan eğitimli kişiler haliyle yurtdışını tercih ediyorlar. Yazılım konusunda devletin gereken desteği sağlaması; verimlilik konusunda gerekli çalışmaları yapması gerektiğini düşünüyorum.