HTEKONOMİ

aakdag akbank_celal_cundoglu
Teslimat süresinde yüzde 65’lik iyileştirme.

 

Tüm dünyada hızla yaygınlaşan Agile (Çevik) yazılım geliştirme metodolojileri ACM danışmanlığında Akbank’ın kurumsal ve müşteri odaklı projelerine uyarlanıyor.
Sürekli olarak değişmekte olan müşteri ve proje gereksinimlerini rekabetçi bir şekilde ve pazarın gereksindiği anda karşılamada geleneksel yazılım geliştirme yöntemleri yavaş kalıyor ve alternatif yaklaşımların denenmesini gerekli kılıyor. 2000’li yılların başından itibaren yaygınlaşan Agile (Çevik) proje geliştirme metodolojileri sayesinde önemli süre ve verimlilik kazanımları sağlanıyor, geleneksel yaklaşımlar daha az tercih edilir hale geliyor. Proje gereksinimlerinin dinamik ve zamana göre güncellenmesi gerçeğini temel alan Agile (Çevik) metodolojisinin Türkiye lideri ACM, bu konudaki uzmanlığını ve birikimini, Akbank’ın “çevik” proje yürütme yöntemini uygulama sürecine destek olmak için kullanıyor.Bir Agile (Çevik) yönetim süreci olan Scrum yöntemi, Akbank’ın hem bankacılık ürünlerini zenginleştirme hem de dahili yönetim sistemleri geliştirme projelerinde pilot olarak kullanılıyor. Amaç, Scrum yolu ile bu projelerde çeviklik kazanmak, ama aynı zamanda bu yönetim şeklini kalıcı olarak kuruma kazandırmak. ACM bu hedef doğrultusunda Akbank’a “Uluslararası Agile ve Scrum Eğitimi” ve “Sertifikalı Scrum Master Eğitimi” gibi eğitim hizmetleri sağlayarak bu yöntemin pilot projelerde çalışan iş birimi ve bilgi teknolojileri uzmanları tarafından da uygulanabilmesinin yolunu açmış oldu.Bankacılık gibi iletişimin, müşteri taleplerinin ve zorlu piyasa koşullarında değişimlere ayak uydurmanın büyük önem taşıdığı bir sektörde Akbank, ACM danışmanlığında tüm bu gereksinimlere dair hız, çeviklik ve isabetliliğini daha iyileştiriyor. Söz konusu hızın ve verimliliğin sürekli olabilmesi için ACM, Scrum’ın mevcut işleyen yapı ile çakıştığı noktaları tespit ediyor ve bunların iyileştirilmeleri çalışmalarını yürütüyor.

Projenin ilk safhalarında 6 aylık bir süre zarfında etkin hale gelmesi beklenen sistemsel özellikler, Akbank’ta olduğu gibi takımların sinerjik ve verimli çalışmaları ile 9 hafta gibi kısa bir sürede iç müşteriye teslim edilebiliyor.

ACM Teknolojik Çözümler Yöneticisi Ahmet Akdağ, proje hakkında şunları söylüyor: “Operasyonel çevikliğin büyük önem kazandığı günümüz dünyasında, büyük aktör olmak çeviklik anlamında da birtakım ihtiyaçları beraberinde getiriyor. Bu anlamda globalde yaşanan iyi Agile pratiklerini sürekli olarak takip ediyor ve bu pratikleri müşterilerimizin hız ve esnekliklerini artırabilecek şekilde kültürlerine katabilmelerine yardımcı oluyoruz. Müşteri beklentilerini karşılar nitelikte işlerin çıkarılabiliyor olması bizleri de memnun ediyor ve ülkemizdeki iş kültürünün bu değişime hazır olduğunu çok açık bir şekilde gösteriyor. Bu değişim rüzgarının sektöre ihtiyaç duyduğu esneklik ve hızı getireceğini düşünüyor ve bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyoruz.”

Akbank Bilgi Teknolojileri Proje Yönetimi Bölüm Başkanı Celal Cündoğlu ise görüşlerini şu şekilde dile getiriyor: “Ülkemizde bankacılık sektörü oldukça rekabetçi ve yaratıcı. Bu nedenle, yeni ürünlerin hızlı bir şekilde pazara sunulması, proje geliştiren ekipler için önemli bir kriter oluyor. 2007 yılından bu yana, alternatif yöntemlerimizden biri olarak uygulamakta olduğumuz Scrum pratiği, öncelikli hedeflerimizden biri olan hızlı çözüm sağlama konusunda bizlere avantajlar sağlıyor. Bu pratiğin de diğer yazılım geliştirme pratiklerinde olduğu gibi, hem uluslararası ve ulusal bankacılık düzenlemeleri çerçevesinde, hem de kurumun iç dinamikleri ve organizasyonu çerçevesinde uyarlanması gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenlerle 2010 içerisinde, ACM firması ile birlikte sayısı artan projelerimizde Scrum pratiğini uygulama ve bu becerilerimizi birçok platformda tartışma ve geliştirme çalışmalarını yürüttük. Scrum pratiğini alternatif bir yol olarak, Akbak BT bünyesinde efektif ve kullanılabilir bir metodoloji olarak bünyemize kattık.”

Akbank hakkında Akbank, 1948 yılının Ocak ayında Adana’da yerel bir banka olarak kurulmuştur. Kuruluş amacı bölgedeki pamuk üreticilerine finansman sağlamak olan Banka, 14 Temmuz 1950’de, Sirkeci’de ilk İstanbul şubesini açmıştır. 1954 yılında genel müdürlüğünün İstanbul’a taşınmasının ardından şube sayısını hızla artıran Akbank, 1963 yılında tüm bankacılık işlemlerinde otomasyona geçmiştir.

1990 yılında halka açılan Akbank, 1998 yılında ikincil halka arz ile American Depository Receipt (ADR) olarak da uluslararası piyasalarda işlem görmeye başlamıştır.

1996 yılında Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (AKYatırım), 1998 yılında Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş., 2000 yılında Ak Portföy Yönetimi A.Ş. (AKPortföy) ve Özel Bankacılık Bölümü, 2003 yılında da Ak Emeklilik A.Ş. kurulmuştur. Akbank 2005 yılında Ak Finansal Kiralama A.Ş.’yi (AKLease) bünyesine katmıştır. Şubat 2006’da ise Ak Emeklilik, Ak Sigorta A.Ş.’ye satılmıştır.

Akbank, yurtdışındaki faaliyetlerini Hollanda (Akbank N.V.), Almanya (Akbank AG) ve Dubai’de (Akbank Dubai Limited) bulunan iştirakleri ve Malta’da bulunan bir şubesiyle sürdürmektedir.

Citigroup’un Akbank’ın %20’sine stratejik ortak olma işlemi, 9 Ocak 2007’de tamamlanmıştır. Citigroup’la stratejik ortaklık, Akbank’ın sunduğu bankacılık faaliyetlerinin geliştirilmesinde, mevcut ürün gamının iyileştirilmesinde ve yeni ürünlerin lansmanında katkı sağlamıştır.