BTHaber – ACM Yazılım Agile ve TDD’yi Yaygınlaştırmayı Hedefliyor

14 – 20 Aralık 2009 – Mete Gürkan

TEST Driven Development (TDD) yaklaşımı gerek Agile gerekse farklı bir metodolojiyle geliştirilen bir projede rahatlıkla kullanılabilecek bir Agile pratiği, bir kodlama tekniği. Birçok projede refaktoring, yeni gelen isteklerin eskilerini bozması ve iyi bir mimari tasarımının geliştirilebilmesi önemli bir problem. Bu problemler de ileriye dönük olarak tüm projenin başarısız olmasına bile neden olabiliyor.ACM Yazılım Çözümleri Kurucu Ortağı Ahmet Akdağ, TDD’nin bu noktada test senaryolarının gerektiği gibi yazılması ve mimarinin de oluşabilecek değişikliklere göre esnek tasarlanması gerektiğini söylüyor. Akdağ, “Bu yaklaşım aynı zamanda, yazılım mimarisinin de belirli bir esneklik çerçevesinde geliştirilmesini öngörüyor. Yapılan her değişiklikte eski kodlar da test edilmekte ve program bütünlüğü korunmakta. TDD’nin kod güvenliğinin sağlanmasından, gereksiz kod kalabalığından uzaklaşılmasına; güvenli refaktoring yapabilmekten, her an kullanıma sunmak üzere kurmaya hazır kod geliştirilebilmesinin sağlanmasına kadar birçok faydası var. Ayrıca birim test işini geliştiricilerin yapması da test uzmanlarının işlevsel testlere odaklanmasını sağlıyor ve zaman kaybını önlüyor” dedi.

Türkiye’de yaygın değil

Akdağ’a göre, Agile’ın Türkiye’de henüz çok bilinmemesinin doğal bir sonucu olarak, bir Agile pratiği olan TDD de henüz yaygın değil. Ancak TDD, Türkiye’de, sadece Agile yapılan projelerde değil, tüm projelerde kullanılabildiği için, Agile’a oranla daha çok biliniyor. Burada sektörün testin önemini kavramış olması da önemli bir faktör Akdağ’a göre. Akdağ, “Önceden, geliştirilen ürünün temel işlevselliği yerine getirebilmesi yeterli sanılıyordu ancak birçok güvenlik açığının oluşması ve programların kalite yetersizliğinden kaynaklı hataları, ne yazık ki acı deneyimlerle testin önemini kavramamızı sağladı. Bizler de bu aşamada sektörü bilinçlendirmek adına yurtdışında bu konuda uzman kişilerle çalışıyor, bu kişileri ülkemize çeşitli seminer, toplantı ve eğitimler için getiriyor ve müşterilerimize verdiğimiz danışmanlık hizmeti ile TDD’nin özümsenmesini sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

Eğitimler devam ediyor

Akdağ, Agile ve TDD konusunda düzenledikleri eğitimlerin oldukça verimli geçtiğini anlatıyor. Web sitelerini herkesin girip üye olabileceği ve çeşitli konularda bilgi paylaşabileceği bir portal haline getirdiklerini kaydeden Akdağ, şunları söyledi: “Makaleler yazıyoruz ve sitemizi Agile ve Agile pratikleri ile ilgili bir referans haline getirmeyi amaçlıyoruz. Aynı yaklaşım Çevik Yazılım Geliştirme Derneğimiz’de de çok kısa zamanda hayata geçecek. Ayrıca, Agile hakkında bazı küçük kitapçıklar da yayınlayarak sektör çalışanları ile paylaşıyoruz. Yurtiçi ve yurtdışı eğitimlerimiz de devam ediyor. 2009 içerisinde Agile pratiklerinde kullanılabilecek açık kaynak kodlu ürünlerimizi yayınlayacağız.”