Scrum

Scrum

Agile ve Scrum İle İlgili Yazılımış İlk Türkçe Kitap; “Scrum, Bir Dönüşüm Hikayesi” Raflardaki Yerini Aldı.

Geciken projeler, kalite problemleri, hantal yapılar, değişime hızlı bir şekilde uyum sağlayamamak, yüksek proje maliyetleri, demotive çalışanlar… Tüm bunlar maalesef, halen birçok IT ekibinin yaşamakta olduğu sıkıntılardan. Çözümü ise Agile yaklaşımları uygulamaktan geçiyor.

Günümüzde dünyada en çok tercih edilen ve en yaygın olarak kullanılan yazılım proje yönetimi ve geliştirme yaklaşımı olarak Agile yaklaşımların ve Scrum‘ın uygulanması rastlantı değil.ACM’de Yönetici Ortak ve Agile Danışmanı görevlerini yürüten ve aynı zamanda Türk yazılım sektörünün verimliliğini ve kalitesini arttırmak için çalışmalarda bulunan Agile Turkey’in de kurucusu ve başkanı olan Mehmet Yitmen tarafından yazılan Scrum, Bir Dönüşüm Hikayesi’nde, hayali olan bir kurumsal şirketin Scrum ile tanışması ve yaşadığı değişim süreci adım adım basit bir hikaye diliyle anlatılmakta. Hikaye boyunca günümüzde birçok şirketin de gündeminde olan “Scrum’ı nasıl uygulayabiliriz” sorusuna cevap oluşturulmaya çalışılmakta. Kitapta, herhangi bir Scrum uygulama sürecinde karşılaşılabilecek olası engeller ve nedenleri ile olası çözümleri ortaya konulmuş.Scrum Uygulamanızda ve Agile Dönüşüm sürecinde yol gösterecek, başvuru kaynağınız olacak. Yitmen, kitabı ve kitabın ortaya çıkış sürecini şu şekilde anlattı: “Son yıllarda Scru’a artan ilgiyle bitlikte katıldığım seminerlere, vermekte olduğum eğitimlerde ve benzeri Scrum ve Agile hakkında konuştuğum diğer ortamlarda en çok karşılaştığım soru ‘biz kendi organizasyonumuzda Scrum’ nasıl uygulayabiliriz, nasıl başlamalı ve ilerlemeliyiz?’ sorusu olmuştur. Bu güne kadar danışmanlığını yaptığım ona yakın farklı şirkette ve yirminin üzerindeki takımda farklı farklı durumlarla karşılaştım. En nihayetinde Scrum birçok organizasyon ya da takım için köklü bir değişim projesi aslında. Bu doğrultuda da bu soruya cevap ararken, genelde Scrum’ın nasıl bir mekanizması olduğundan, Scrum’ın bakış açısından ve kendi deneyimlerimden kritik olduğun düşündüğüm bazı örneklerden bahsederken buldum kendimi. Scrum’ın ne olduğu hakkında onlarca kitap ve kaynak bulmak mümkünken, maalesef, Scrum’ın nasıl uygulanacağına dair ya da Scrum uygulama sürecine yönelik deneyimler üzerinden yol gösteren pek fazla kaynak yok. Bu eksikliği doldurmak için yola koyuldum ve deneyimlerimi paylaşarak Scrum uygulayan ya da uygulayacak kişilere yön göstermek için bu kitabı yazdım.”Kitapta, yazılım projeleri sürekli geciken, değişimi yönetmekte güçlük çeken, üretilen projelerden müşterisi memnun olmayan, bilgi işlem ekibi demotive sanal bir kurumsal şirketin Scrum ile tanışmasını ve yaşadığı değişim süreci basit bir dil ile hikayeleştirilerek, Scrum içerisindeki önemli bir rol olan Scrum Master’ın gözünden anlatılıyor. Değişimi başlatan ve değişime liderlik eden kişi olarak Scrum Master’ın, değişimi nasıl hayata geçirdiğini ve şirket genelinde değişim rüzgarını nasıl büyüterek yaymaya çalıştığı, kendi bakış açısıyla ele alınmış. Kitap, IT ekiplernin Scrum uygulamalarında ve dönüşüm süreçlerinde yol gösterecek ve devamlı olarak başvurulabilecek bir kaynak kitap olma niteliğinde.